Mở tài khoản trực tuyến

Chào mừng Quý khách đăng ký mở tài khoản tại KBSV. Để bắt đầu đăng ký, vui lòng chuẩn bị:
1. CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định.
2. Máy tính hoặc Điện thoại có Camera. Nhấn để kiểm tra.
3. Điện thoại di động để nhận OTP.
Trình duyệt khuyến nghị: Chrome (Window/Android/MacOS version 10.0.0 trở lên); Safari (iPhone/iPad version 12.4.1 trở lên) - Vui lòng mở link trực tiếp tại các trình duyệt khuyến nghị